ISO 9001:2015

Pełne zaangażowanie, pasja i dążenie do spełnienia najwyższych oczekiwań naszych Klientów sprawiły, iż firma REMOBUD prężnie się rozwija oraz stale dąży do doskonalenia swoich usług.

Zakres głównych kierunków świadczonych przez nas usług obejmuje:

■ specjalistyczne przemysłowe czyszczenie urządzeń hutniczych (kotłów, elektrofiltrów) urządzeń energetycznych i urządzeń ochrony środowiska,
■ obsługa technologiczna i eksploatacyjna wywrotnic wagonowych,
■ obsługa technologiczna i czyszczenie ze skrzepów surówkowych oraz z drobin metalu i grafitu kadzi torpedo,
■ remonty urządzeń przemysłowych i konstrukcji.


REMOBUD swoje cele realizuje poprzez:

■ realizację zleceń zgodnie z uznanymi zasadami techniki, odpowiednio do wymagań prawnych i zawartych w umowie oraz dbałość o zachowanie określonego standardu jakości we wszystkich fazach realizacji usługi,
■ stworzony zespół doświadczonych ludzi, którzy wychodząc naprzeciw wymaganiom Klienta wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie, wiedzę, pasję i zaangażowanie,
■ zaangażowanie najwyższego kierownictwa i pracowników w pracę na rzecz ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług na coraz wyższym poziomie,
■ zabezpieczanie i ulepszanie infrastruktury pozwalające na realizację bieżącej i planowanej działalności firmy,
■ inwestowanie w wyposażenie techniczne, sprzęt, urządzenia i narzędzia o zróżnicowanych parametrach technicznych,
■ stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością dzięki regularnej weryfikacji działań, zapewnienie skuteczności i spełnienia zmieniający się wymagań klienta.

Gwarancją realizacji naszej Polityki jest jej znajomość wśród wszystkich pracowników oraz ich świadomość, iż każdy w swoim zakresie odpowiada za jakość świadczonych usług. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż dalszy rozwój i utrzymanie przewagi nad konkurencją umożliwia nam efektywne, ciągłe i skuteczne doskonalenie.

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzoną polityką ISO w poniższej galerii zdjęć.